TaiyaKiwi Online Store

Enjoy Matcha at Home!

TaiyaKiwi

Authentic Japanese Taiyaki and Matcha Bar in Wellington
  • TaiyaKiwi Facebook
  • TaiyaKiwi Instagram
  • TaiyaKiwi Twitter
  • TaiyaKiwi TripAdvisor
Shop1, 5 Plimmer Steps, Wellington, New Zealand

©2017 by TaiyaKiwi all rights reserved.